Processen – från offert till uppföljning

Billafrakt är det lilla alternativet med de stora resurserna. Hos oss får du som kund en personlig kontakt som tillgodoser ditt behov och som alltid är tillgänglig när du behöver det. Vår samlade erfarenhet med stort kunnande och kapacitet tillsammans med en rutinstyrd arbetsmodell ligger till grund för att du med Billafrakt får en trygg och långsiktig partner.

1. Offert

En tydlig offert där det framgår hur vi genomför din transport på det mest smarta och kostnadseffektiva sätt. Det viktigaste för oss är att du känner dig trygg med våra tjänster.

2. Bokning

När vi är överens om transporten börjar vår planering. Vi håller kontakt med dig och gör avstämningar löpande. Du har samma kontaktperson hos oss genom hela processen.

3. Utförande

Med vår stora erfarenhet sköter vi hela transporten. Allt från rätt bil, på rätt plats i rätt tid till tillstånd, försäkringar och tulldokument, om det behövs.

4. Uppföljning

När uppdraget är utfört och leveransen levererad säkerställer vi att du som kund är nöjd med vår insats. Din feedback är viktig för vår utveckling och strävan efter ännu fler nöjda kunder.