VI ÄR SPECIALISTER PÅ KRÄVANDE TRANSPORTER

Rätt resurs, på rätt plats och i rätt tid  – det är förutsättningarna för en lyckad transport. Vi utför maskin-, projekt- och specialtransporter såväl som speditionstjänster med forwarding och crosstrade. Vi erbjuder skräddarsydda helhetslösningar för din logistik i form av kontrolltorn, chartertrafik och lagring.

Vi jobbar alltid med förarbundna transporter för korta ledtider och så att vi har koll på var ditt gods befinner sig. Vi ser alltid till att din transport kommer fram till mottagaren på rätt tidpunkt – inte senare och inte tidigare. 

SPECIALTRANSPORT

Specialister på special

Speciellt gods kräver speciella transporter och vi har lösningarna. Vi transporterar dagligen gods som på grund av sin utformning inte passar in på vanliga lastbilsekipage. En hög verkstadsmaskin, en bred stålkonstruktion eller en tung transformator – varje uppdrag har sina unika förutsättningar. Tillsammans med dig tar vi fram en passande transportlösning.

Vi erbjuder öppna och täckta specialtrailers. Vi ordnar dispenser, följebil och vid transport utanför EU även tulldokument för förtullning.

Specialtransport
MASKINTRANSPORT

Maskiner är vår vardag

Vi transporterar alla typer av maskiner, stora som små. Vi levererar dagligen skogs-, entreprenad- och jordbruksmaskiner till kunder inrikes såväl som utrikes. 

Våra moderna maskintrailers är utrustade med lastramper eller har avbröstningsbar svanhals för enkel lastning och lossning.

Med våra täckta specialtrailers kan vi även transportera maskiner skyddade innanför kapell och tak – det innebär att maskinen är lika ren och fin när den kommer fram till din kund som när den lämnade fabriken.

Maskintransport
SPEDITION

Sverige, Europa och världen

Spedition och fraktförmedling är en stor del av vår dagliga verksamhet. Vi tar fram den mest kostnadseffektiva lösningen för just ditt transportbehov.

Transporterna utförs av egna och chartrade fordon alternativt
av noga utvalda underleverantörer och samarbetspartners. Vi använder oss av standard- och specialtrailers, små expressbilar och containers.

Genom våra samarbetspartners har vi nätverk för logistik i hela världen med kombinerade järnväg-, sjö- och flygfraktslösningar.

Spedition
PROJEKTTRANSPORT

One-stop-shop

Vid ett större projekt tar vi hand om hela logistiken åt dig. Det kan vara omlokalisering av en hel produktionsanläggning, förflyttning av stora volymer material för vindkraft eller en turnétransport mellan mässor ute i Europa.

Vi sköter all sambandskommunikation mellan dina leverantörer och leveransplatser samt koordinerar själva transporterna. Vi kan arrangera truck och mobilkranar för lastning och lossning samt lagring.

Projektransport