Projekttransporter – vi tar hand om allt från start till mål

Vid projekttransporter tar vi hand om hela logistiken kring ditt projekt enligt “one-stop-shop”-principen. Vi har nätverk för projektlogistik i hela världen och kan kombinera väg-, järnväg-, sjö- och flygfraktlösningar.

Vi sköter allting som gäller rekognosering, planering, sambandskommunikation mellan leverantörer och leveransplatser samt tulldokument och tillstånd. För att ditt logistikbehov ska bli tillgodosett får du en kontaktperson som är med från start till mål.  

Transportlösningar för projekttransporter